خانه / شبهات قرانی (صفحه 6)

شبهات قرانی

تکرار در قرآن…؟؟!

  تکرار در قرآن! { ناقد قرآن  گفته : اگر کسی یک سوره بزرگ مثل بقره را بخواند، با خواندن بقیه قران چیز زیادی به دانش وی اضافه نمی شود.}   اگر حتی تعداد نکرار آنچه ناقد قرآنادعا کرده را جمع کنیم کمتر از دویست مورد است که ما می گوییم ...

ادامه نوشته »