خانه / شبهات قرانی / اعجاز قرآن از نظر امام خمينى (ره)

اعجاز قرآن از نظر امام خمينى (ره)

اعجاز قرآن از نظر امام خمينى (ره)

حضرت روح اللّه موسوى خمينى (ت ۱۳۶۵)،  بنيان‏گذار نظام مقدس جمهورى اسلامى، عالم عارف به قرآن، در مورد اعجاز قرآن نظر کاملتری دارد.

 

ايشان ضمن احترام به نظريه‏هاى دانشمندان مسلمان پيشين در مورد اعجاز قرآن، بر رأى خويش تاكيد دارد و از دريچه‏هاى خاص بر اعجاز قرآن نظر مى‏كند.
ايشان نخست بر وجوه اعجاز رايج بين دانشمندان مسلمانان، از فصاحت و بلاغت، اخبار از غيب، اتقان معانى، گستردگى مطالب قرآن، جامعيت آن، نزول آن بر پيامبر امّى، و ديگر وجوه تاكيد مى‏نمايد و مى‏فرمايد:
حسن تركيب و لطف بيان، غايت فصاحت و نهايت بلاغت و كيفيت دعوت و اخبار از مغيبات و احكام احكام و اتقان تنظيم عائله و امثال آن، هريك مستقلا اعجازى فوق طاقت و خارق عادت است‏
و مى‏فرمايد:
آن معارفى كه به بركت بعثت رسول اكرم در عالم پخش شد، كسانى كه مطلعند كه اين معارف چيست و تا اندازه‏اى كه ما مى‏توانيم ادراك كنيم، مى‏بينيم كه از حد بشريت خارج است، اين اعجازى است فوق ادراك بشريت، از يك انسانى كه در جاهليت متولد شده، در جاهليت بزرگ شده، يك آدمى بوده است كه در يك محيطى پرورش يافته است كه اسمى از اين مسائل اصلا در آن وقت نبوده‏ .
حضرت ايشان، گرچه فصاحت و بلاغت را جزء اعجاز قرآن دانسته، اما معتقد است كه شهرت اعجاز قرآن به فصاحت و بلاغت، براى آن است كه اعراب در صدر اول اسلام، در اين فن متخصص بودند و فقط اين جهت را بهتر درك مى‏كردند، ولى قرآن در وجوه زيادى مى‏تواند معجزه باشد و مى‏فرمايد:
اين‏كه قرآن شريف معروف به فصاحت شد و اين اعجاز در بين سائر معجزات‏
______________________________
(۱)- ر. ك به آداب الصلوة، امام خمينى ص ۲۶۴٫
(۲)- ر. ك به صحيفه نور، امام خمينى ۱۶/ ۷۸٫

مشهور آفاق گشت، براى اين بود كه در صدر اول، اعراب را اين تخصص بود و فقط اين جهت از اعجاز را ادراك كردند .
و ايشان در مورد جامعيت ، قرآن را به عنوان كتابى فوق العاده و معجزه، مورد تاكيد قرار مى‏دهد و آن را تنها كتاب جامع مى‏داند و مى‏فرمايد:
ما كتابى داريم كه مصالح شخصى، اجتماعى، مصالح سياسى، كشوردارى و همه چيزها در آن هست‏ .
و همو مى‏گويد:
قرآن مشتمل بر تمام معارف و تمام ما يحتاج بشر است‏ .
و همو مى‏گويد:
قرآن مجيد و سنت شامل همه دستورات و احكامى است كه بشر براى سعادت و كمال خود بدان احتياج دارد. در كافى فصلى به عنوان تمام احتياجات مردم در كتاب و سنت بيان شده و «كتاب» يعنى قرآن «تبيان كلّ شى» است‏ .
از طرفى حضرت امام، اعجاز قرآن را در تهذيب نفوس و انسان سازى آن مى‏داند كه آن كتاب را از هر كتاب ديگر ممتاز نموده و در حد اعجاز بالا برده است و مى‏فرمايد:
از مقاصد و مطالب آن، دعوت به تهذيب نفوس و تطهير بواطن از ارجاس طبيعت و تحصيل سعادت و بالجمله، كيفيت سير و سلوك الى اللّه است‏ .
و همو مى‏گويد:
اسلام، همه اين معانى را دارد و جامع تمام جهات مادى و معنوى و غيبى و ظاهرى هست، براى اين‏كه انسان داراى همه مراتب است و قرآن كتاب انسان سازى است‏ .
______________________________
(۱)- ر. ك به آداب الصلوة، امام خمينى ص ۲۶۳٫
(۲)- ر. ك به صحيفه نور، امام خمينى ۱۸/ ۲۵۷٫
(۳)- ر. ك به همان ۲۰/ ۸۲٫
(۴)- ر. ك به ولايت فقيه، امام خمينى ص ۲۱٫
(۵)- ر. ك به آداب الصلوة، امام خمينى ص ۱۸۶٫
(۶)- ر. ك به صحيفه نور، امام خمينى ۱/ ۲۴۲٫

حضرت امام خمينى، پس از اعتراف به وجوه مذكور در اعجاز قرآن، به جهت شيوه عرفانى خود در فهم قرآن، اصلى‏ترين چهره اعجاز قرآن را، «معانى بلند عرفانى» آن مى‏داند و معتقد است كه بزرگترين چهره اعجاز قرآن، در عرفان آن است و مى‏فرمايد:
اين كتاب عزيز در محيطى و عصرى نازل شد كه تاريكترين محيط و عقب افتاده‏ترين مردم در آن زندگى مى‏كردند … و در آن حقايق و معارفى است كه در جهان آن روز، چه رسد به محيط نزول آن، سابقه نداشت. بالاترين و بزرگترين معجزه آن همين است، آن مسائل بزرگ عرفانى كه در يونان و نزد فلاسفه آن سابقه نداشت و كتب ارسطو و افلاطون، بزرگترين فلاسفه آن عصرها از رسيدن به آن عاجز بودند .
و در جای ديگر درباره منزلت لطايف و حقايق عرفانى قرآن مى‏فرمايند:
قرآن شريف به قدرى جامع لطايف و حقايق و سراير و دقايق توحيد است كه عقول اهل معرفت در آن حيران مى‏ماند و اين از اعجاز بزرگ اين صحيفه نورانيه آسمانى است‏ .
و در مورد ديگر معتقد است كه هركس اهل عرفان باشد و به قرآن با نظر عرفانى نگاه كند، اعجاز آن را از اين زاويه، كاملا درك مى‏كند. امّا اگر اهل آن نباشد، فقط به فصاحت لفظى آن خواهد پرداخت و مى‏فرمايد:
الان نيز آنهايى كه هم افق آنها (اعراب جاهلى) هستند، جز تركيبات لفظيه و محسنات بديعيه و بيانيّه چيزى از اين لطيفه الهيه ادراك نكنند. و اما آنها كه به اسرار و دقائق معارف آشنا و از لطايف توحيد و تجريد باخبرند، وجهه نظرشان در اين كتاب الهى و قبله آمالشان در اين وحى سماوى، همان معارف آن است و به جهات ديگر چندان توجهى ندارند. هركس به عرفان قرآن و عرفاى اسلام كه كسب معارف از قرآن نمودند نظر كند … مى‏فهمد [و اذعان مى‏كند كه اعجاز قرآن در معارف آن است‏] و براى او، تصديق به اين‏كه كتاب وحى الهى و اين معارف، معارف الهيه است، مؤونه‏اى‏ ندارد .
______________________________
(۱)- ر. ك به جلوه‏هاى رحمانى امام خمينى ص ۲۴٫
(۲)- ر. ك به آداب الصلوة، امام خمينى ص ۲۶۳٫

ازاين‏رو، امام خمينى، بر اين نكته تاكيد دارد كه قرآن كتاب همه اعصار و همه ادوار زندگى هست و مى‏فرمايد:
آن‏كه قانون اسلام را آورده است، خدا است، خدا است كه محيط بر همه اعصار است، قرآن است كه كتاب همه اعصار است‏ .
حضرت امام تمام مطالب قرآنى را داراى اسرار و نكات عرفانى مى‏داند، گرچه، مطلبى در قرآن چند بار تكرار شده باشد

مى‏فرمايد:
شما مى‏دانيد كه قرآن معجزه است و در عين حال در قرآن، راجع به مسائل، تكرار زياد است، البته در هر تكرارى مسائلى طرح شده است. اما براى اينكه قرآن براى رشد مردم آمده است و براى انسان سازى، مسائلى كه براى ساختن انسان است، نمى‏شود، يك دفعه بگويند و از آن رد بشوند، بايد آن را مكرر بخوانند .
ايشان معتقد است به خاطر همين وجوه اعجاز قرآن، به ويژه اعجاز عرفانى آن، بشر از آوردن مانند آن، احساس عجز نموده و بر بزرگى آن اعتراف دارد و مى‏فرمايد:
قرآن كريم خود در چند جا معجزه بودن خود را به تمام بشر در تمام دوره‏ها اعلان كرده است و عجز جميع بشر را بلكه تمام جن و انس را از آوردن مثل آن را ابلاغ كرده. امروز ملت اسلام همين نشانه خدا را در دست دارند و به تمام غائله بشرى از روى كمال اطمينان، اعلان مى‏كنند كه اين نشانه پيغمبرى حضرت محمد صلى اللّه عليه و اله و سلم است. هر كس از دنياى پر آشوب علم و دانش مثل آن را بياورد، ما تسليم او مى‏شويم و از گفته‏هاى خود برمى‏گرديم‏.

درباره ی سید رضا طباطبایی قم

به نام خدا اینجانب سید رضا طباطبایی قم متولد تهران 1349 در طول حدود 45 سال عمری که از خدا گرفته ام ، دنبال شناخت خدا هستم . با توجه به حساسیتی که در اعتقادات دارم ، تا مطلبی قطعی نباشه بهش معتقد نمیشم . از نظر هوش و ذکاوت ، بحمدالله بد نیستم . اکثر سالهای تحصیلی ، بعنوان شاگرد اول مدرسه بودم و علاقه وافری به صنعت دارم . حدود 20 سال از محضر اساتیدی مثل: آیه الله شیخ محمد تقی زاهدی ره که از اقطاب توحید بودند و ایه الله بهجت ره مستفیض بودم و از حضرات آیه الله جوادی آملی حفظه الله آیه الله حسن زاده آملی حفظه الله بهره ها برده ام . کتابهایی نوشته ام که یکی از آنها در دو جلد توسط انتشارات مسجد مقدس جمکران چاپ شده "به سوالهای کودکان راجع به خدا پاسخ بدهیم" شرح دعای عرفه "تولدت مبارک" کتاب "آیا قران واقعا معجزه است؟" کتاب "شرح جامعه کبیره" کتاب "شرح دعای ندبه" تا خطبه 164 نهج البلاغه را شرح کرده ام و بفضل او ادامه دارد . که بصورت صوتی موجود است ، و انشالله مکتوب میشود . کتاب "نکات مهم " و چندین دستنوشته دیگر اکنون در همین سایت مشغول پاسخ به " نقد قرآن " دکتر سها هستم و عمده مطالب را از تراوش ذهن خود بیان و ایراد میکنم .

همچنین ببینید

مراحل شکل گیری جنین

ناقد گفته : ادعای قرآن مبنی بر پیدایش بافت استخوان بعنوان اولین بافت تخصصی در ...

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *